Orta Gerilim çözümleri


Orta gerilim şebekeleri(1kV - 35kV arası)

Yerleşim birimleri ve sanayilerdeki cadde, yol, meydan ve geçitler boyunca döşenen hat parçalarının birbirine eklenmesinden, kollar ve kolların birbirine eklenmesinden de dağıtım şebekeleri meydana gelir. Elektrik şebekelerinin kurulmasında alıcıların, teknik yönden uygun ekonomik ve ergonomik beslenmesi ana kuraldır. Bu kuralları yerine getirebilmek için değişik şebeke sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerin hepsinde çözüm sunuyoruz.

  • -OG Enerji Nakil Hatları
  • -OG Trafo Merkez Projeleri
  • -OG Hücre Sistemleri
  • -OG Şalt Tesisleri - Transformatörler
  • -OG Dağıtım Merkezleri
  • -OG Enerji Üretimi, Senkronizasyonu ve Güç SCADA Merkezleri