Muhasebe Yazılımları


Muhasebe yazılımlarında yaklaşık 20 yıllık deneyimimiz ile buradayız!

Ne Yapıyoruz?

• Mevcut yapıya uygun şekilde kullanıcı gereksinimlerinin, iş süreçlerinin analiz ve dökümante edilmesi,
• Teknik analiz, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı ve mimari altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek,
• Uygulama geliştirmek ve kodlamak
• Üretilen fonksiyonların test senaryolarını ve testleri yapmak, güncel ortama taşınmasını sağlamak.

Yeni yazılım projelerinizin mimari tasarımı ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,
Güncel yazılım ve ağ teknolojileri üzerine araştırmalar yapmak ve uyarlamak,
Mevcut yazılım projelerimizin bakım faaliyetlerine katkıda bulunmak,
Yeni ve yaratıcı fikirler üretilmesinde ve bunların hayata geçirilmesinde rol almak,

Müşterilerimizin mevcut iş süreçlerinin haritasını çıkarmak ve Best Practice yaklaşımıyla yeni iş süreçlerini x ERP’de tasarlamak

ERP ile müşterinin ihtiyaç ve talepleri arasındaki farkları analiz etmek ve gerekli uyarlamalar için önerilerde bulunmak
Konfigürasyon kurulumları ile fonksiyon testlerini yerine getirmek
Uygulama projesinin sınırlarının çizilmesinde proje yöneticisine yardımcı olmak
Proje planını oluşturma sürecine katılmak ve oluşturulan planı takip etmek
Uyarlama çalışmalarını Geliştirme Bölümüne ile birlikte yürütmek
Müşterinin eski datasının xERP’ye aktarımını gerçekleştirmek
Müşterilerde xERP son kullanıcı eğitimlerini vermek
Müşterilerde olan iletişimi sağlamak ve devamlı olarak destek hizmeti sunmak
Gerektiğinde firma tanıtımı ve demo faaliyetlerini gerçekleştirmek

  • Süreç yönetimi, süreç ve iş geliştirilmesi alanında faaliyet gösteren ekibin iş ve süreç Analisti olarak görev yapmak
  • IT ve diğer iş birimleri ile yakın ilişkilerle çalışarak, analiz ve iş gereksinimlerini belirlemek ve gerek duyulan data analizlerini gerçekleştirmek
  • Katılımcısı olduğu projeler için analiz dokümanlarını hazırlamak, çıkan sorunların çözümünü sağlamak,
  • Süreç sorunları tespit etmek, süreçlerin düzenlenmesini sağlayıcı aksiyonları belirlemek ve uygulanmasının takibini yapmak

•Kurumsal Mimari ve Kurumsal Çözümler ekibinde yer alıp, yazılım projeleri için analiz ve proje koordinasyonu desteği verilmesi,
•Talep sahibi bölümlerden iletilen taleplerin önceliklerine göre toplanması, talebin olgunlaştırma aşamasından devreye alınana kadar geçen süreçte ilgili iş birimi ile iletişimde bulunulması,
•İş müşterilerden gelen taleplerin olgunlaştırılıp, proje planı oluşturulması ve ilgili iç ve dış kaynaklara görev atama yapılması,
•Projelerde beraber çalışılan dış kaynak firmaların yönetimi,
•Analizlerle ilgili dokümanların hazırlanması ve raporlanması, işin gereklerinin fonksiyonel spesifikasyonlar, ekran ve rapor formatlarının oluşturulması,
•İş birimlerinin ihtiyacını karşılamak adına pro-aktif şekilde altyapı iyileştirme projelerinin açılması ve yürütülmesi,

Mantıksal data modelleme, fiziksel veri tabani dizayni çikarma, fiziksel olarak veri tabani olusturma, Transact-SQL kullanarak sorgu yazma, sql kurulumu ve konfigürasyonu, güvenlik yönetimi ve konfigürasyonu, veri tabani yönetimi ve bakimi, veri tabani denetleme ve optimize etme

- Logo Yazılım'ın ürünlerinden olan Tiger yazılımına Object Designer ara yazılımı ile özel uyarlamalar, geliştirmeler yapmak.
- Firmaların "Üretim, ERP, MRP, CMS, CRM" vb. sistemleri için "Logo Tiger, Logo Go Plus" yazılımlarına entegreli özel yazılımlar geliştirmek.

Siz ne aramıştınız?