Alçak Gerilim çözümleri


Alçak gerilim şebekeleri(0kV - 1kV arası)

Yerleşim birimleri ve sanayilerdeki cadde, yol, meydan ve geçitler boyunca döşenen hat parçalarının birbirine eklenmesinden, kollar ve kolların birbirine eklenmesinden de dağıtım şebekeleri meydana gelir. Elektrik şebekelerinin kurulmasında alıcıların, teknik yönden uygun ekonomik ve ergonomik beslenmesi ana kuraldır. Bu kuralları yerine getirebilmek için değişik şebeke sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemlerin hepsinde çözüm sunuyoruz.

 • -Alçak Gerilim dağıtım tesisatı
 • -Alçak Gerilim Kablo Kanal Sistemleri
 • -Dahili ve Hariçi Aydınlatma Tesisatı
 • -Güvenlik ve Acil Aydınlatma Tesisatı
 • -Priz Tesisatı
 • -Kuvvet Tesisatı
 • -Topraklama Tesisatı
 • -Kompanzasyon Tesisatı
 • -Harmonik Filitrasyon Sistemleri
 • -Yıldırımdan Korunma Sistemleri
 • -Kesintisiz Güç Sistemi (UPS) ve Tesisatı
 • -Busbar Dağıtım Sistemleri
 • -AG Pano Sistemleri
 • AG Dağıtım Panoları ve Ara Dağıtım Tabloları
 • -Dizel Jeneratör Sistemleri
 • -Aydınlatma ve Kuvvet Dağıtım Sistemle